// home

Latest Post

На 29

На 29

Аз, към вас:   „Чакам да ми дойде вдъхновението и ще напиша някой ред !“ Аз, обръщам се към себе си:    „Няма ли някой, който да ми  сипе нещо? Жена, къде ми е ракията?! А, верно,  май трябваше да се оженя, за да мога да ползвам този вълшебен въпрос! По-нататък, за сега  не! Млад [...]

Welcome to www.ugoali.com

Add you text here. Leave this and the heading blank to remove this completely.